Arbeidsrecht. Nog een gevolg van eenheidsstatuut. Opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur: nieuwe opportuniteiten?

HR Square 138
De Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (hierna: W.E.S.) heeft de regels over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van zowel de arbeiders als de bedienden grondig gewijzigd. Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe – gelijke – opzeggingstermijnen voor beide categorieën van werknemers, zij het wel dat er overgangsregels van toepassing zijn voor de arbeidsovereenkomsten die al vóór 1 januari 2014 van start zijn gegaan. De W.E.S. heeft ook de regels voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur gewijzigd, of beter gezegd: aangevuld. In dit artikel gaan we dieper in op de nieuwe beëindigingsregels van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur en dit aan de hand van enkele concrete casussen.   De ‘oude’ regeling  Vóór 1 januari 2014 kon de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur in principe niet vroegtijdig beëindigen. Deed hij...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.