Arbeidsrecht: Prijsvermindering voor personeel: mag de RSZ meegenieten?

HR Square 5
Het Koninklijk Besluit van 28 februari 2002 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2002) regelt de RSZ-bijdragen op prijskortingen die personeelsleden krijgen op producten of diensten van de onderneming. Het KB trad in werking op 1 april 2002. Vroeger beschouwde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dergelijke prijsverminderingen als loon, waarop sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Volgens de RSZ beantwoordden de prijsverminderingen aan de loondefinitie uit de Loonbeschermingswet van 12 april 1965: loon wordt er gedefinieerd als elk geld of in geld waardeerbaar voordeel waarop de werknemer recht heeft ingevolge de dienstbetrekking ten laste van de werkgever. Ook vandaag voert de RSZ nog altijd controles uit in het kader van de toegestane prijsverminderingen. Verscheidene werkgevers hebben een brief van de RSZ ontvangen waarin wordt aangekondigd dat de Sociale Inspectie een onderzoek zal starten en dat de werkgever de nodige documenten ter beschikking moet houden om te kunnen nagaan of de prijsverminderingen...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.