Arbeidsrecht: Scholingsbeding nu wettelijk geregeld

HR Square 42
Werknemers die (dure) opleidingen volgen op kosten van de werkgever zijn lang geen uitzondering meer. Door een scholingsbeding is te vermijden dat de medewerker de dure opleiding al te snel gaat verzilveren bij een andere werkgever. Bij een scholingsbeding verbindt de werknemer zich ertoe aan zijn werkgever (een deel van) de kosten terug te betalen van de opleiding die hij tijdens de arbeidsovereenkomst heeft mogen volgen, indien hij de onderneming zou verlaten binnen een bepaalde periode na de opleiding. Rechtsonzekerheid In de rechtspraak en rechtsleer bestond lange tijd discussie over de geldigheid van een dergelijk scholingsbeding. Sommigen waren van oordeel dat het afbreuk deed aan de mogelijkheid van de werknemer om zijn arbeidsovereenkomst te allen tijde op te zeggen, en dus in strijd was met artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit bepaalt dat alle bedingen die de rechten van de werknemer inkorten of zijn verplichtingen verzwaren nietig zijn. Een ander...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.