Arbeidsrecht: Sociaal Strafwetboek. Klaar voor de sociale inspectie?

HR Square 98
Het doel van het Sociaal Strafwetboek is de strafrechtelijke bepalingen van de sociale wetgeving te integreren in een harmonieus geheel. Daarnaast beoogt het een aantal inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in de verschillende fasen van het onderzoek door de sociale inspectie. Die coördinatie is zeker nodig. Voordien lagen de bepalingen op het gebied van sociaal strafrecht verspreid over tal van wetten. Door het grote aantal ervan en door de veel gebruikte techniek van de verwijzingen, was het geheel onoverzichtelijk en moeilijk verstaanbaar. Het Sociaal Strafwetboek geeft een exhaustieve inventaris van alle overtredingen die tot een straf of een administratieve geldboete aanleiding geven. Alleen de hierin opgesomde gedragingen zijn strafbaar (voorlopig onder voorbehoud van de materie op het gebied van welzijn en veiligheid op het werk). Ook preventie krijgt nadruk Het sociaal strafrecht werd ook als ondoeltreffend ervaren, onder meer door het gebrek aan samenhang, evenredigheid en verscheidenheid van sancties. De...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.