Arbeidsrecht: Wie organiseert, wie kandideert, wie geniet bescherming? Sociale verkiezingen: de aftrap is gegeven

HR Square 116
Essentie ● De sociale verkiezingen vinden plaats tussen 7 en 20 mei 2012. ● Ondernemingen die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen: verplichting om een comité voor preventie en bescherming op te richten. ● Ondernemingen die gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen: verplichting om een ondernemingsraad op te richten. ● Bij het vaststellen van de drempels voor het preventiecomité en de ondernemingsraad staat een ‘onderneming’ voor de ‘technische bedrijfseenheid’. Dat betekent niet noodzakelijk hetzelfde. ● De voorverkiezingsprocedure startte ten vroegste op 9 december 2011, de eigenlijke verkiezingsprocedure start ten vroegste op 7 februari 2012. ● Alle kandidaten (ook de niet-verkozen kandidaten) genieten bescherming, waarbij vooral de ontslagbescherming een heikel punt vormt. ● De beschermingsvergoeding kan variëren van 2,5 tot 8 jaar loon. ● De bescherming begint met een verdoken beschermingsperiode (‘occulte periode’), deze keer grosso modo van januari tot en met maart 2012. ● De bescherming eindigt (zowel voor verkozenen...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.