Arbeidsrelaties: Heeft klassieke ontslagberekening nog toekomst? De nieuwe formule-Claeys

HR Square 114
Op 10 oktober 2011 werd de actualisering van de formule-Claeys bekendgemaakt. Alle bruikbare recente uitspraken werden onderzocht en statistisch verwerkt door professor Els Goetghebeur (Universiteit Gent), die ook vaststelde dat de formule geen correct beeld meer gaf van de rechterlijke uitspraken voor bedienden met een bruto jaarloon van minstens 120.000 euro. Hun hoge loon weegt immers te zwaar door in de formule. Daarom werd voor deze bedienden een andere formule voorgesteld. Bruto jaarloon onder 120.000 euro Uit het onderzoek blijkt dat de opzegging die rechters gemiddeld toekenden in 2010, iets lager is dan de opzegging die resulteerde uit de vorige formule-Claeys. Al sinds 1974 is deze licht dalende trend merkbaar. Voor bedienden met een bruto jaarloon van minder dan 120.000 euro luidt de formule-Claeys 2011: ● (0,87* Anciënniteit) + (0,055*Leeftijd) + (0,038* Brutojaarloon /1000) -1,95= maanden opzegging. Om de formule actueel te houden, moet het bruto jaarloon vermenigvuldigd worden met...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.