Arbeidsrelaties: Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden (1): de wet. Wie is beschermd en welke gevolgen heeft dat?

HR Square 112
Essentie ● De Wet van 19 maart 1991 over de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor preventie en bescherming op het werk, alsook voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, zorgt voor een aantal beschermingsmechanismen. ● Ontslag om een dringende reden en om economische of technische redenen kan wel, zij het met het volgen van een strikte procedure. ● De sancties kunnen zeer hoog oplopen. Personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen alleen ontslagen worden om: ● Een dringende reden die voorafgaandelijk door de arbeidsgerechten erkend wordt. ● Economische of technische redenen die voorafgaandelijk worden erkend door het bevoegde paritair comité. Wie is beschermd? ● Alle kandidaten voor de vierjaarlijkse sociale verkiezingen, ook degene die niet verkozen zijn. ● Alle leden van de vakbondsafvaardiging in ondernemingen waar geen comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) bestaat. Wanneer begint de bescherming? ● 30 dagen voorafgaand aan de aanplakking van...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.