Arbeidsrelaties: Op weg naar een knelpunteconomie. Diagnose van de Belgische arbeidsmarkt anno 2012

HR Square 123
Essentie - Europa heeft steeds meer invloed op het nationale sociale beleid. - De werkloosheid ligt nog steeds boven het niveau van eind 2008 en stijgt opnieuw. - Banen verschuiven van de secundaire naar de quartaire sector. - De structurele mismatch op de arbeidsmarkt neemt toe. - De lage werkgelegenheidsgraad van 50-plussers is het grootste knelpunt. De invloed van Europa op de sociale politiek van de lidstaten wordt steeds groter. “En die zal er niet op verminderen de komende jaren”, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconomist van ING België tijdens de Social Academy, een reeks sessies rond sociale dialoog, georganiseerd door werkgeversfederatie VBO. “De financiële crisis die vier jaar geleden startte, is niet alleen te wijten aan de hoge schuldenlast en bijhorende begrotingstekorten. Het is ook een crisis van concurrentiekracht en die zorgt voor een divergentie van de economische groei in de verschillende Europese lidstaten.” “Op Europees niveau willen de beleidsmakers...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.