Bestuurdersbezoldigingen in internationale context: fiscale en parafiscale aspecten

HR Square 196
Dankzij de talloze dubbelbelastingverdragen die staten hebben afgesloten, wordt een dubbele belastingheffing doorgaans vermeden omdat één enkele heffingsbevoegde staat wordt aangewezen. In afwijking van de toepasselijke bepalingen inzake werknemersbezoldigingen (‘de 183-dagen regel’) en inkomsten voor zelfstandige activiteiten (‘vaste basis’) waar de fysieke aanwezigheid een belangrijk aanknopingspunt is om de heffingsbevoegde staat aan te wijzen, wordt de heffingsbevoegdheid van bestuurdersbezoldigingen doorgaans toegewezen aan de staat waarin de vennootschap gelegen is waarin het mandaat wordt uitgeoefend, zonder enige vereiste van fysieke aanwezigheid. In de heffingsbevoegde staat worden deze bezoldigingen vervolgens belast op basis van de interne fiscale regelgeving.De mogelijkheid van belastbaarheid van inkomen in een andere staat, zonder dat de persoon daar fysiek aanwezig moet zijn, is - zeker voor Belgisch fiscaal rijksinwoners - aanlokkelijk. Niet zelden verliest men jammer genoeg de (potentiële) sociaal zekerheidsrechtelijke impact hiervan uit het oog. Dat heeft soms bijzonder verregaande (financiële) gevolgen, zowel voor de betrokken persoon,...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.