Boeken. Gedeeld leiderschap en zelforganisatie. ” “Het werk is de baas”

HR Square 200
  Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK) werd bij wet opgericht in 1919. Als gevolg van de staatshervorming uit 1980, ging in 1987 de Vlaamse overheidsinstelling Kind & Gezin effectief van start. In de daaropvolgende decennia werd het opdrachtenpakket stevig uitgebreid en gediversifieerd. Wie er meer wil over weten, verwijzen we gemakshalve door naar www.kindengezin.be. In 2019 werd Kind & Gezin samen met Jongerenwelzijn (herdoopt tot Jeugdhulp) en een deel van de activiteiten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ondergebracht in het nieuwe agentschap Opgroeien, dat meer dan 3.000 medewerkers telt. De integratie is volop aan de gang en de grote trekken van de vernieuwing die Kind & Gezin de voorbije periode doorvoerde, zullen ook in het nieuwe agentschap toegepast worden. Niet leiden op basis van status of positie “De hiërarchische structuur van onze organisatie verschilde niet veel van deze van de meeste bedrijven”, schrijven de auteurs....

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.