Boeken: Integraal Personeelsmanagement

HR Square 70
In Vlaanderen heeft een solide handboek als Integraal personeelsmanagement weinig tegenhangers. Alleen een zeldzaam werk als het fundamentele ‘Human Resource Management – Fundamenten en perspectieven – Op weg naar de intelligente organisatie’ van de Antwerpse hoogleraar Daniël Vloeberghs dingt naar eenzelfde positie. Het gaat om uitgaven die een status confessionis uitstralen. In de eerste plaats zijn ze weliswaar een handboek, maar ze fungeren als méér dan een louter leerboek. Ze combineren een overzicht van de problematiek met een introductie in de diverse deelthema’s en instrumenten, én ze voegen er ook een min of meer expliciete visie op het vak aan toe. Laten we hier maar meteen toegeven dat we het in Vlaanderen befaamde boek van professor Vloeberghs als de HR-bijbel blijven behandelen. Dat HR-panorama, die inzichten en die instrumenten vormen ook anno 2009 een geëigend fundament om HRM te toetsen, zowel op beleidsmatig als praktisch gebied. Dat neemt niet weg...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.