Case: Stad Gent: “Agressieprotocol is levend document”

HR Square 109
Het protocol is een initiatief van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van de Stad Gent. “Het idee is ontstaan nadat er herhaaldelijk meldingen kwamen van agressief gedrag van burgers ten opzichte van onze medewerkers”, legt schepen van Personeelszaken Resul Tapmaz uit. “In het protocol staat uitgelegd welke maatregelen genomen moeten worden als medewerkers geconfronteerd worden met agressief gedrag van derden. Dit is een leidraad voor zowel de organisatie, de medewerkers als de burgers.” Proactief en preventief In een eerste fase heeft de IDPBW een grootschalige welzijnsenquête gehouden en risicoanalyses opgemaakt van alle diensten. “In die fase hebben we ook een definitie opgesteld van agressie”, vertelt Tapmaz. “Want er zijn natuurlijk vele vormen, de ene al bedreigender dan de andere. Daar is een verschillende aanpak voor nodig.” “In een tweede fase hebben we trajecten uitgestippeld. Welke stappen moeten, in geval van agressie, ondernomen worden door...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.