Dossier Arbeidsmobiliteit bij de overheid: tussen droom en werkelijkheid: Arbeidsmobiliteit in de praktijk: Stad Gent. Nog dromen voor 25 jaar

HR Square 124
Essentie • Interne mobiliteit is structureel ingebed via selecties, dienstaanwijzingen, reorganisaties en een mobiele cel. • Voor externe mobiliteit is regelgeving te beperkt: dringend nood aan sluitend kader. Met 5045 personeelsleden (4300 VTE) is het stadsbestuur van Gent het equivalent van een grote onderneming. Dat brengt veel mogelijkheden voor interne mobiliteit met zich mee. “Klopt, maar de medewerkers moeten er dan ook voor gemotiveerd zijn én de regelgeving moet voldoende ondersteunend werken”, reageert Marleen Mercelis, departementshoofd HR bij Stad Gent. Selectie is de meest gevolgde werkwijze voor interne mobiliteit. “Bij elke selectie – met uitzondering voor de selectieprocedures voor directeur – gaan we eerst intern op zoek”, zegt Mercelis. “Jaarlijks hebben we zo’n 200 selectieprocedures, er moeten dus wel wat mogelijkheden in zitten. De voorwaarden voor interne mobiliteit zijn gekend (zie juridische toelichting van Kurt De Ridder in dit dossier, red.). Daarbij komt een selectiegesprek en een geschiktheidsproef als de...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.