Dossier Arbeidsmobiliteit bij de overheid: tussen droom en werkelijkheid: Jobpunt Vlaanderen wil open debat. Arbeidsmobiliteit als goed talentmanagement

HR Square 124
Essentie • Mobiliteit moet exponent zijn van efficiënt organisatiebeheer en goed talentmanagement. • Opletten met generatie Y: signalen dat ze voortdurende uitdagingen beu worden. • Opletten met te veel regels: nooit 100 procent sluitend én holt vaak de realiteit achterna. Jobpunt Vlaanderen heeft een welbekende missie: mensen die voor de overheidsinstellingen in Vlaanderen werken, moeten dat zo efficiënt mogelijk doen en hun talenten moeten zo goed mogelijk aangewend worden. “We zitten op een kruispunt”, zegt gedelegeerd bestuurder Mireille Deziron. “We moeten elke dag ons bestaan opnieuw verdienen. Zeker als we horen dat er beslist is om opnieuw 1 procent te besparen in de Vlaamse overheid… We mogen onze focus dan ook niet verliezen, interne mobiliteit moet geen hype an sich zijn. Waarover moet het gaan? Over omgaan met talent, zowel vanuit het individu als vanuit de organisatie. Over het optimaal inschakelen van het talent, zodat de Vlaamse openbare besturen performant...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.