Dossier Arbeidsmobiliteit bij de overheid: tussen droom en werkelijkheid. Regelgeving voor arbeidsmobiliteit bij de overheid. Verschillende niveaus, verschillende spelregels

HR Square 124
Essentie • Wetgeving over arbeidsmobiliteit is terug te vinden in de recente wetteksten K.B. 2007 en de rechtspositiebesluiten van 2011. • Alleen op federaal niveau blijft interne mobiliteit beperkt tot vastbenoemde ambtenaren, op andere niveaus kan het ook voor contractuelen (met voorwaarden). • Veel ad hoc regeltjes maken bepalingen niet bepaald transparant. • De wirwar van regels is niet bepaald een aanmoediging voor arbeidsmobiliteit. De term arbeidsmobiliteit dekt diverse ladingen, waarover bijzonder veel wetteksten van kracht zijn, zoals het tijdelijk invullen van functies en gedwongen vormen van mobiliteit. Kurt De Ridder, legal consultant bij HR-dienstengroep SD Worx, zoomt in op de horizontale mobiliteit in het kader van het invullen van een vacante functie – en dit op federaal, Vlaams en Vlaams lokaal en provinciaal niveau. De regelgeving bevat andere voorwaarden en regels voor interne (binnen eenzelfde bestuur of type van bestuur) en externe mobiliteit (van het ene naar het andere...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.