Dossier Contingent Workforce. Vanuit juridisch perspectief. Een correct sociaal statuut is werk van elke dag

HR Square 184
Overal ter wereld duiken er al maar meer atypische werkrelaties op waarbij autonomie en flexibiliteit centraal staan. Het is niet te voorspellen hoe deze nieuwe werkrelaties zich in de toekomst zullen ontwikkelen, maar verwacht wordt dat de traditionele modellen ernstig in vraag gesteld zullen worden. De vraag rijst dan ook of de huidige (rigide) arbeidswetgeving wel geschikt is om een antwoord te bieden op deze nieuwe atypische werkvormen. De hamvraag die wetgevers, rechters en bedrijfsleiders al enige tijd in de ban houdt, is de volgende: zijn deze atypische dienstverleners zelfstandigen of werknemers? Werknemer of zelfstandige? Dé juridische kernvraag, vindt Olivier Wouters (Claeys & Engels), gaat over het sociaal statuut van de mensen die diensten verlenen. In de platformeconomie – in het Engels en ook in onze contreien meer en meer gekend als de ‘gig economy’ – werken steeds meer online-platformen met dienstverleners op basis van een (zelfstandige) dienstverleningsovereenkomst, maar ook...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.