Dossier Diversiteit. Diversiteit vanuit juridische bril. Tien jaar antidiscriminatiewetten

HR Square 180
Herkomst bepaalt in België nog steeds voor een groot deel de kansen op de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit een recente studie van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en Unia, het Centrum voor Gelijke Kansen. De derde ‘Socio-economische Monitoring’ toont dat de jobkloof tussen mensen van Belgische en vreemde origine in geen enkel EU-land zo groot is als in België. In 2014 bedroeg de tewerkstellingsgraad van mensen van Belgische origine 73 procent, tegenover 42,5 procent voor mensen uit Sub-Sahara-Afrika, 42,2 procent voor mensen uit een Europees land buiten de EU, 44,3 procent voor mensen uit Maghreblanden en 46,0 procent voor mensen uit kandidaat-EU-lidstaten (vooral uit Turkije).Die kloof is deels te verklaren door het opleidingsniveau: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de tewerkstellingsgraad. Maar dit geldt volgens de ‘Monitoring’ vooral voor mensen van Belgische origine. Hoewel de integratie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België problematisch is, toont het rapport aan dat een...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.