Dossier Duurzaam HRM: Peggy De Prins (Antwerp Management School). “Duurzaam HRM benut de menselijke arbeid optimaal”

HR Square 109
Essentie • Duurzaam HRM benut optimaal de menselijke arbeid op een respectvolle manier. • Duurzaam HRM is gericht op de ‘people-dimensie’ van MVO binnen het bedrijf. • GRI is een internationale standaard voor duurzaamheidsverslaggeving en duurzaam HRM. • Duurzaam HRM gedijt in een stakeholdersmodel, niet in een strikt aandeelhoudersmodel. “Duurzaam HRM benut optimaal de menselijke arbeid binnen een organisatie op een respectvolle manier. Daarbij zijn de belangen van de werkgever, de medewerker en de samenleving met elkaar in evenwicht”, stelt professor Peggy De Prins van de Antwerp Management School. “Duurzaam HRM vertrekt van een langetermijnvisie en is verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en met het strategisch beleid van een organisatie.” “Duurzaam HRM is een duurzaamheidsstrategie die evenredig aandacht besteedt aan de ‘people-dimensie van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, naast planet en profit. In die ‘people-dimensie’ is een inhaalbeweging nodig ten opzichte van de twee andere dimensies. Al te vaak is people...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.