Dossier Flexibel en variabel belonen. Flexibiliteit bij D’Ieteren Auto. Variabel en flexibel verlonen

HR Square 184
D’Ieteren Auto, een onderdeel van de groep D’Ieteren en de grootste invoerder en retailer van voertuigen in België, vernieuwde de voorbije maanden zijn verloningsbeleid, waarbij nog meer ingezet wordt op variabel en flexibel belonen. De leidraad is de bedrijfsstrategie. “De strategische keuzes zijn door het directiecomité bepaald”, zegt Tijl Vanbrabant, compensation & benefits manager. “Zo is bepaald om meer de nadruk te leggen op performance als criterium bij het loonbeleid, eerder dan op anciënniteit. Al was dat geen evidente keuze, omdat anciënniteit nauw verweven is met de huidige verloningspraktijk. Ons pensioenplan is anciënniteitsgedreven. We hebben anciënniteitsverlof en zelfs een anciënniteitspremie.” Daarnaast koos het directiecomité om meer te differentiëren met het oog op de retentie en motivatie van uitmuntende presteerders. Een derde en laatste richtlijn was dat de collectieve component van de remuneratie behouden blijft. Vertrouwen “Tot vorig jaar hadden onze lijnmanagers een totale discretionaire bevoegdheid om de jaarlijkse bonus toe...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.