Dossier Flexibiliteit en zekerheid. 14de HR Square November Conference. Flexibiliteit en zekerheid: hoe verenigen wij water en vuur?

HR Square 166
  Is het mogelijk de flexibiliteit van werkorganisatie, beloning en sociale relaties enerzijds en werkzekerheid en inkomenszekerheid anderzijds tegelijk te versterken? En hoe doen we dat? Het is misschien wel de meest brandende vraag van vandaag en morgen als we de prestaties van bedrijven en hun medewerkers willen verbeteren. Zowel werknemer als werkgever heeft behoefte aan flexibiliteit en stabiliteit. Soms lopen die behoeften gelijk, maar dat is natuurlijk lang geen evidentie. Tijdens de November Conference zochten we uit hoe diverse soorten flexibiliteit en zekerheid op efficiënte en rendabele wijze gecombineerd kunnen worden in onze organisaties. Over mogelijke oplossingen werd stevig gebrainstormd en fel gediscussieerd in diverse workshops. Vooraf kregen de deelnemers nog inspiratie van onderzoekers en praktijkexperts, terwijl ook de juridische krijtlijnen getrokken werden. Op de volgende bladzijden brengen we uitvoerig verslag over de inbreng van de eerste sprekers. In vorig nummer las u al het interview met keynote spreker...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.