Dossier Flexibiliteit en zekerheid. Case: Atlas Copco. Een cultuur waar flexibiliteit en zekerheid hand in hand gaan

HR Square 167
De cultuur van Atlas Copco is bij uitstek Zweeds, benadrukt Kristian Vandenhoudt, Vice President Human Resources voor de divisie Compressor Technique Service. Het gaat om een cultuur waar ‘sustainability’ of duurzaamheid een centrale plaats krijgt. Zweden is ook zo’n land waar het liberale vrijemarktmodel hand in hand gaat met de sociale-zekerheidsstaat: hier zijn mensen bereid om hoge belastingen te betalen áls er maar voldoende ‘return’ tegenover staat. Ook transparantie en duidelijkheid zijn belangrijk, wat zich uit in een eenvoudige vennootschapsbelasting van 22 procent zonder achterpoortjes, maar ook in een volledige openheid over salarissen. Het grootouderprincipe, waarbij binnen organisaties van ‘hire tot fire’ de N+2 van de medewerker telkens een belangrijke rol speelt in beslissingen, voorkomt vriendjespolitiek. Tot slot is ‘equality’ een hoeksteen van de Zweedse cultuur: je kan wel beter zijn dan de anderen, maar men heeft niet graag dat je je ook zo gedraagt. Drie kernwaarden Hoe vertaalt die...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.