Dossier HRM in steden en gemeenten. Na de verkiezingen en het nieuwe decreet…

HR Square 183
Na deze gemeenteraadsverkiezingen verandert er misschien wel meer dan u al gedacht had. Daarvoor zorgt het decreet Lokaal Bestuur, dat bepaalt dat er vanaf 1 januari 2019 naast een ambtelijke ook een politieke integratie komt van het gemeentebestuur en het OCMW. De ambtelijke integratie van de ondersteunende diensten (HR, facilitymanagement, IT, financiële en juridische diensten) van gemeenten en OCMW’s is een beweging die enkele jaren geleden al werd ingezet. Nu volgt de algemene samensmelting. Straks vormt het schepencollege ook het dagelijks bestuur van het OCMW. De OCMW-voorzitter verdwijnt. Gemeente en OCMW zullen voortaan één organogram, één managementteam, één meerjarenplan en één jaarrekening hebben. Vanzelfsprekend vergt dat ook één gemeenschappelijk HR-beleid voor gemeente en OCMW. Maar maakt dat allemaal wel een verschil uit? Teren die lokale besturen niet voort op de karikaturen die we in de legendarische komische televisiereeks ‘De collega’s’ (1978-1981) te zien kregen? Waar de ambtenaren hun werktijd vulden...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.