Dossier HRM in steden en gemeenten. Stad Gent. ‘Wijs Werken’

HR Square 183
Sinds 2013 werkt Gent aan een samensmelting van de ondersteunende diensten van stad en OCMW. “Een heuse krachttoer. Hoewel de reglementering grotendeels dezelfde is, zijn het organisaties met een verschillende cultuur”, zegt Mieke Hullebroeck, stadssecretaris en sinds kort algemeen directeur bij de Stad Gent. Sinds 1 augustus zijn in alle steden en gemeenten de functies van stadssecretaris, OCMW-secretaris en financieel beheerder OCMW vervangen door één algemeen directeur, die aan het hoofd staat van de gemeente en het OCMW, en is één financieel directeur ook verantwoordelijk voor beide organisaties.Het decreet Lokaal Bestuur van eind 2017 bepaalt immers dat er vanaf 1 januari 2019 naast een ambtelijke ook een politieke integratie komt van het gemeentebestuur en het OCMW. Dat betekent dat de bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober nieuw verkozen gemeenteraden in alle Vlaamse gemeenten meteen ook de OCMW-raad vormen. Het schepencollege vormt vanaf 1 januari 2019 ook het dagelijks bestuur van...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.