Dossier Jeffrey Pfeffer: Kennis omzetten in actie. De kloof tussen weten en doen

HR Square 135
De Amerikaanse hoogleraar Jeffrey Pfeffer blijft zich verbazen over de vaak brede kloof tussen weten en doen: “Jaarlijks worden er duizenden managementboeken gepubliceerd, worden er miljoenen euro aan training gespendeerd en nog meer aan consultancy. In de Verenigde Staten alleen al studeren er jaarlijkse meer dan 140.000 MBA-studenten af. We kunnen dus niet zeggen dat er geen kennis is.” Maar kennis alleen is niet voldoende, de kunst zit hem in het toepassen van die kennis. “Het verschil tussen een amateurtennisser en Serena Williams is niet dat zij de regels van het spel beter kent, ze kan ze gewoonweg beter uitvoeren. De meest succesvolle interventies om de prestaties van een organisatie te verbeteren, komen erop neer dat gewoonweg uitgevoerd wordt wat al geweten is. Blijkbaar missen organisaties vaak de discipline om dat te doen”, merkt Pfeffer op. In een aparte sessie van zijn masterclass in Brussel ging Pfeffer dieper in op...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.