Dossier oudere werknemers: Anne Himpens (Ervaringsfonds). “Aangepast personeelsbeleid maakt langer werken mogelijk”

HR Square 98
Essentie ■ Elke sector (behalve openbare diensten) kan aanspraak maken op een toelage van het Ervaringsfonds. ■ Het evenwicht tussen mens en werk onderdeel maken van HR- en preventiebeleid is de basis voor een goed Ervaringsfondsproject. ■ Toelage bestaat uit een bijdrage van 50 tot 70 procent van de ‘bewezen kosten’. Na de Europese top in Lissabon in 2000 werd door de wet van 5 september 2001 het Ervaringsfonds opgericht. Bedoeling was een federaal begrotingsfonds op te richten dat ondersteuning biedt aan werkgevers en sectoren om de kwaliteit van de arbeid van de oudere werknemers (oorspronkelijk vastgesteld op 55, daarna op 45 jaar) te verbeteren en hen langer aan het werk te houden. De activiteiten werden gestart in april 2004, toen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) werkingskredieten vrijmaakte. Met het KB van 1 juli 2006 werd de doelgroep verruimd en de toelagemogelijkheden herbekeken. “Het Ervaringsfonds...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.