Dossier Werk – “Iedereen zou in zijn job een meerwaarde moeten hebben”

HR Square 206 (september-oktober 2021)
Professor Patrick Humblet, sinds bijna een jaar met emeritaat, maar nog steeds als onbezoldigd medewerker verbonden aan UGent, kijkt met een juridische bril naar wat werk is. Voor hem begint het begrip ‘werk’ dan ook in het burgerlijk wetboek. Patrick Humblet: “De basis zijn artikels 1780 en 1781 van het burgerlijk wetboek over de verhuur van diensten. In 1900 pas krijg je de eerste arbeidsovereenkomstenwet. Bij de vakbonden heeft men het wel eens over een verworvenheid van de arbeidersklasse, maar de arbeidsovereenkomstenwet kwam er veeleer omdat het artikel uit het burgerlijk wetboek niet meer overeenstemde met de maatschappelijke realiteit. De arbeidsovereenkomstenwet van 10 maart 1900 is een wet die de verhuur van diensten verder expliciteert en toespitst op de situatie van de werknemers – op dat moment alleen maar arbeiders, de bedienden zijn er in 1922 bijgekomen. Als je de wet van 1900 vergelijkt met wat er nu in de...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.