Eddy’s percepties:Sommigen doen hun job gewoon niet

HR Square 1
De jaarwisseling werd nog maar eens gekenmerkt door die steeds weerkerende ellende, wateroverlast. Terwijl je aan de feestdis zit, zie je op tv hoe medeburgers in angstige spanning het wassen van de rivieren in de gaten houden, met hun hele inboedel op de verdieping gestouwd. Brandweerlieden en reddingswerkers sleuren zandzakjes aan en evacueren vee uit ondergelopen stallingen. Wij weten allemaal vanwaar die waterellende komt, los van een mogelijk broeikaseffect: zo’n 30 à 40 jaar geleden maakten ingenieurs mooie plannen op om onze rivieren recht te trekken. Natuurlijke afwateringsgebieden werden daardoor overbodig en volgestouwd met industrieparken en sociale woonwijken. Om die te beschermen, werden er dijken gebouwd. Zodra het water steeg wist dit niet meer waarheen. Brandweerlieden en reddingwerkers betalen dus elk jaar voor het intellect van anderen met overuren tijdens de feestdagen. Kort voor die feestdagen gingen die mensen in staking, zowel bij ons als in Groot-Brittannië. Zij hadden een...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.