Evidence-based HRM: “De meeste HR-professionals maken beslissingen op basis van intuïtie”

HR Square 212 (september-oktober 2022)
Er is al veel inkt gevloeid over het potentieel van evidence-based HRM. Om na te gaan in hoeverre dit hot topic in de realiteit leeft, voerden Lisa Maertens en Wouter Vandenabeele in 2020 onderzoek naar de toepassing ervan bij HR-professionals in de publieke sector. De bevindingen leidden tot aanbevelingen én een vervolgonderzoek dat Lisa Maertens, PhD onderzoeker aan KU Leuven, momenteel uitvoert. “De diepte-interviews die ik momenteel afneem, tonen alvast het effect van de coronapandemie.” Laten we beginnen bij het begin: welke definitie van evidence-based HRM hanteren jullie in het onderzoek? Lisa Maertens: “Evidence-based HRM gaat over het nemen van doordachte beslissingen aan de hand van verschillende informatiebronnen. Je gaat het probleem definiëren en de situatie met een kritisch oog vanuit verschillende perspectieven bekijken. De manier waarop je met die informatie omgaat, is natuurlijk afhankelijk van de bedrijfscontext en de organisatiecultuur. In essentie komt het neer op het systematisch raadplegen...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.