Expertise Arbeidsrelaties: Ervaren onderhandelaars geven gouden tips. Hoe vermijdt u stakingen en hoe lost u een sociaal conflict op?

HR Square 103
Essentie ■ Een goed sociaal klimaat is de beste remedie om een staking te vermijden. ■ Conflicten zijn nooit met zekerheid uit te sluiten. Daarom is het belangrijk zich voor te bereiden. Stel een crisisplan op. ■ Recente rechtspraak heeft de modaliteiten van een staking uitgebreid. Ondanks een stevige traditie van sociaal overleg en allerlei verzoeningsprocedures die erop gericht zijn om conflicten te voorkomen, loopt het soms verkeerd. Het conflict escaleert en mondt uit in een staking. Dan komt het erop aan het conflict zo goed mogelijk te beheren. Dat betekent veel werk en vooral veel voorbereiding. De Romeinse spreuk ‘Wil je vrede, bereid dan de oorlog voor’ is meer dan een boutade. Conflicten en stakingen worden niet voorkomen of opgelost door te zwaaien met juridische teksten. Al is kennis ervan wel meegenomen. De eerste sessie van de VBO Social Academy, de lessenreeks over sociaal overleg die aan de derde...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.