Extra editie HRM in kmo’:s Alle types van stage en leerwerk Welke stagiair is geschikt voor uw bedrijf?

HR Square 56
Grosso modo kunnen in Vlaanderen drie aanbieders van alternerend werken en leren onderscheiden worden: ■ Het deeltijds secundair onderwijs, georganiseerd door het onderwijs zelf. ■ De leertijd, georganiseerd door Syntra Vlaanderen. ■ De erkende deeltijdse vorming, georganiseerd door met dat doel opgerichte vzw’s. Naar opleidingstype kan een onderscheid gemaakt worden tussen volgende soorten stages: ■ Een stage in het voltijds secundair onderwijs. ■ Een stage in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. ■ De leertijd. ■ Een individuele beroepsopleiding. ■ Een stage in het hoger onderwijs. I. Vormen van deeltijds onderwijs * Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs Beschrijving: Een eenjarige opleiding die georganiseerd wordt na de basisopleiding en bestaat uit twee componenten: 2 dagen vorming op school en 3 dagen onbezoldigde werkervaring. Doelgroep: Jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3, die een basiskwalificatie hebben behaald. De deelnemers zijn in principe 18 jaar en zijn ingeschreven als werkzoekende bij de...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.