Het einde van de papieren loonbrief. HR kan de doorbraak zelf forceren

HR Square 194
“Het is niet te begrijpen”, antwoordt Luc De Pauw (Director Business Solutions Sociaal Secretariaat Securex) wanneer we hem vragen hoe het komt dat in deze digitale tijden slechts een minderheid van de werknemers in ons land zijn loonbrief digitaal ontvangt. Volgens de berekeningen van zijn studiedienst ligt het aandeel niet hoger dan 10 à 15 procent. “Digitalisering staat al zeker tien jaar op de agenda van HR en toch komt een eenvoudig proces als de digitalisering van de loonbrief maar niet op gang. Met alle betrokken partijen hebben we al rond de tafel gezeten om de overstap maximaal te faciliteren, maar tevergeefs.”Het initiatief voor de digitale loonbrief ligt bij de werkgever. Hij beslist of hij zijn werknemers al dan niet de kans geeft om de loonfiche digitaal te ontvangen. “Onwetendheid is één verklaring waarom werkgevers op de traditionele manier blijven verder werken”, duidt De Pauw. “Zeker bij de kleine spelers...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.