HET LAATSTE WOORD – Arbeidsdeal: glas veeleer halfvol dan halfleeg

HR Square 210 (mei-juni 2022)
De arbeidsdeal van de Vivaldi-coalitie is niet unisono op applaus ontvangen. Werkgevers noch vakbonden waren er onverdeeld gelukkig mee. Verhaal van het halfvol of halfleeg glas zeker. Ik ben althans van mening dat het glas meer dan half vol is, zowel voor werknemers als werkgevers. Tenminste als men de deal beoordeelt op de mogelijke weerslag op de werkbaarheidsgraad. Dat deze deal de werkzaamheidsgraad niet echt zal opkrikken was te verwachten. Hiervoor zijn andere maatregelen nodig. Gezien de regionale verschillen zullen beleidsmaatregelen hoe dan ook asymmetrisch moeten zijn. En dit is al een uitdaging op zich, zowel politiek als voor werkgevers en vakbonden. De arbeidsdeal kan wel bijdragen tot verbeteren van de werkbaarheidsgraad en hier hebben zowel werkgevers als vakbonden belang bij. Reden te meer om hier samen invulling aan te geven. Laat ons daarom even de belangrijkste punten van de arbeidsdeal overlopen. Opleidingsplan: individueel recht van vijf dagen opleiding per...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.