HR Square Conference: Hoe grensoverschrijdend gedrag en andere problemen voorkomen? Zin en onzin van ethische gedragscodes

HR Square 127
Mag een werknemer een nevenactiviteit uitoefenen? Kan hij op een lijst van een politieke partij staan bij verkiezingen? En mag dat dan de lijst van, bijvoorbeeld, het Vlaams Belang zijn? Hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag bij werknemers? Hoe voorkom je dat medewerkers kritiek spuien over de organisatie op Facebook of er onderlinge conflicten uitvechten? In de praktijk komen ethische gedragscodes, die een antwoord geven op deze en talloze gelijkaardige vragen, vaak voor. Dat wordt bevestigd door een vlugge rondvraag bij de deelnemers van de HR Square Conference. Toch worden ze zelden echt gebruikt. Ethische gedragscodes vinden hun oorsprong in Angelsaksische landen, waar het gebruik ervan sterk is ingeburgerd. “Daar heeft men immers nauwelijks of geen wettelijk kader voor de wijze waarop medewerkers zich moeten gedragen in een bedrijfscontext. Het is dan ook noodzakelijk om op bedrijfsniveau hierover duidelijke afspraken te maken”, schetst Inger Verhelst, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels. Na...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.