HR Square nr. 100. Pieter Timmermans (VBO). “Hopelijk komen we gefaseerd tot een uniek werknemersstatuut”

HR Square 100
In vier luiken licht Pieter Timmermans het sociaal overleg in België door. Welke tendensen ziet hij en waar liggen de volgende knopen in de arbeidsrelaties? En – vooral – welke gevolgen heeft dat voor de welvaart van ons land? Zijn analyse: 1. Meer flexibiliteit in de loonakkoorden ■ Wat is er gebeurd? Sinds de jaren negentig is het thema van de loonkosten en loonmatiging altijd in beeld geweest. De globalisering en mondialisering van de economie hebben zich verder doorgezet, wat de wetgever in 1996 heeft doen besluiten dat de lonen in de privésector in België in de pas moeten lopen met deze van onze belangrijkste handelspartners (meer bepaald de drie buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland). In soms moeilijke tijden, denk bijvoorbeeld aan het uitbreken van de wereldwijde economische crisis in het najaar van 2008, zijn de Belgische sociale partners steeds tot een interprofessioneel akkoord kunnen komen, met voor de vakbonden...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.