HR Square Online Conference: Hiërarchie en autonomie – Sociaal overleg. De blik van de sociale partners

HR Square 202
  Sociaal overleg gaat over dialoog tussen werkgever en werknemer. Die dialoog kan indirect via formele overlegorganen zoals de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging. Maar dat sluit niet uit dat werkgevers en/of leidinggevenden hun medewerkers kunnen stimuleren om rechtstreeks hun stem te laten horen. Toch is er nog veel stilte in organisaties. Dat kan te wijten zijn aan de organisatiestructuur, bijvoorbeeld een strakke hiërarchie. Ook een top-downcultuur kan belemmeren dat medewerkers zich laten horen. Maar ook in meer horizontale organisatiestructuren, waar medewerkers meer autonomie hebben, kan bijvoorbeeld groepsdenken ervoor zorgen dat afwijkende ideeën niet getolereerd worden. Hoe kunnen we voice bij medewerkers stimuleren? Robrecht Janssens (Expert Arbeidsorganisatie bij Agoria): “Om zich als organisatie in een continu veranderende omgeving met de daarbij horende onzekerheid staande te houden, is wendbaarheid en flexibiliteit nodig. Dat vereist een andere manier van samenwerken en nieuwe organisatievormen, zoals...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.