HRM Overheid: Onderzoek naar intergenerationele samenwerking bij federale overheid. De zeven sleutels van generatiemanagement

HR Square 118
Essentie ● Medewerkers en leidinggevenden van alle generaties zijn erg betrokken, ze staan open voor leeftijdsdiversiteit en zijn gemotiveerd om kennis te delen. Maar goede samenwerking ontstaat niet automatisch. ● Drie knelpunten: ► De informaticakloof tussen jong en oud. ► Een gebrek aan autoriteit van jongere leidinggevenden. ► Een gebrek aan een gezonde generatiemix in teams. ● Zeven sleutels voor goed generatiemanagement: ► (Zelf)Reflectie en overleg. ► Formele kennisdeling. ► Leeftijdsspecifieke competenties. ► Goede taakverdeling. ► Duidelijke doelstellingen. ► Open communicatie. ► Competenties van leidinggevenden. De conclusie dat leeftijdsverschillen geen barrière betekenen voor de samenwerking is opmerkelijk, omdat wetenschappelijke studies naar onder andere stereotypen al hadden aangetoond dat de medewerkers de intergenerationele verschillen in het psychologisch contract juist wél beschouwen als een rem op de samenwerking. Met het ‘psychologisch contract’ wordt verwezen naar de perceptie van medewerkers over hun arbeidsrelatie: hoe omschrijven ze hun engagement ten aanzien van de organisatie,...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.