HRM zorg: Benchmarking met performantie-indicatoren. Waar bevindt u zich in de zorgsector?

HR Square 103
Essentie Benchmarking is een middel om: ■ De eigen werking te evalueren en bij te sturen. ■ Prioriteiten te bepalen bij doelstellingen en actieplannen. ■ Zich te positioneren binnen de sector. Vanuit de nood aan vergelijkbare cijfers in de ziekenhuissector werd in 2003 een vergelijkend gegevensonderzoek opgestart. Jaarlijks kunnen ziekenhuizen op vrijwillige basis deelnemen aan deze benchmarking, wat hen een referentiekader biedt om de prestaties op HR-vlak te vergelijken met die van de sector. Het vergelijken is echter nooit een doel op zich, maar veeleer een middel om de eigen resultaten te interpreteren, prioriteiten te bepalen en doelstellingen vast te leggen. Meteen beschikt de organisatie over valabel basismateriaal bij de opmaak van actieplannen en het sociaal jaarverslag. Wat wordt vergeleken en hoe? In deze benchmarking worden 76 performantie-indicatoren gepeild, die in totaal twaalf HR-domeinen bestrijken: □ Volume en samenstelling van de tewerkstelling. □ Tewerkstellingsmaatregelen. □ In- en uitdiensttredingen. □ Anciënniteit....

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.