HRM zorg: De kloof tussen zorgverlening en management (2). Inzicht in zorg in tijden van management

HR Square 99
Essentie ■ Volgens Mintzberg en Glouberman bestaat de ziekenhuisorganisatie en haar medewerkers uit vier c-werelden: community, control, cure en care. Marc Desmet voegt daar nog twee c-begrippen aan toe: cellar en corebusiness. ■ Bert De Bakker verklaart de kloof tussen die werelden door de specifieke positie van artsen, de schaalvergroting van de instellingen en de evolutie van het ziekenhuis als facilitaire naar geïntegreerde medisch-specialistische organisatie en van caritatieve instelling naar onderneming. ■ Om die werelden meer met elkaar te verbinden, moet de relatie patiënt-zorgverlener opnieuw centraal staan. In HR Square 88 van 9 maart 2010 (blz. 24-27) belichtten we in ‘Ziekenhuismanagement: de overdrijving nabij?’ de kloof tussen zorgverlening en management in ziekenhuizen naar aanleiding van een studiedag georganiseerd door het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen. Zowel Marc Desmet sj, arts Palliatieve Zorg in het Jessaziekenhuis te Hasselt, als Bert De Bakker, voorzitter van de raad van bestuur van het Algemeen Ziekenhuis...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.