HRM zorg: Een verkenning van stressfactoren, preventie en de aanpak ervan. Stress in het ziekenhuis

HR Square 90
Essentie ■ Er zijn vier niveaus waarop stress veroorzaakt of juist afgeremd kan worden in de werkrelatie: organisatorisch, interpersoonlijk, professioneel en individueel. ■ Acties rond stress opzetten is – naast een wettelijke verplichting – vooral een middel om efficiënter en veiliger te werken met een gunstig effect op absenteïsme en uitstroom. ■ Een stressbeleid vraagt een participatieve benadering en leidt tot een win-winsituatie. ■ Voorlichting en sensibilisering zijn noodzakelijk om daarna over te gaan tot actievoorstellen, implementatie en evaluatie van stressmanagement op alle niveaus. Dat instellingen het moeilijk hebben om effectief iets rond stressproblematiek te ondernemen, was een van de aanleidingen tot de publicatie ‘Stress op het werk’ (°), een bundeling van studies en onderzoeken over risicofactoren, evaluatie en preventie. Volgens de samenstellers is het opzetten van een risicoanalyse daarbij slechts een ‘kleinere’ hindernis. Moeilijker wordt het wanneer de resultaten uit deze analyse omgezet moeten worden in actiepunten en die...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.