HRM zorg: Op weg naar sociaal akkoord in de zorgsector. Ruimte voor personeel, ruimte voor ondernemerschap

HR Square 98
Essentie ► Zorgnet Vlaanderen koos selectief voor budgettair haalbare en gerichte keuzes in de onderhandelingen: ■ Drie aanpassingen in de sociale wetgeving met onder meer een verlaging van de minimale rustperiode van elf naar negen uur tussen twee opeenvolgende diensten in welbepaalde omstandigheden. ■ Een grotere loonspanning tussen basisverpleegkundigen en leidinggevenden. ■ De mogelijkheid om op vrijwillige basis extra verlofdagen cao 45+ op te sparen en op te nemen op het einde van de loopbaan. Los van de interprofessionele akkoorden, sluit de social profit om de vijf jaar een sectoraal akkoord. Net vóór de val van de federale regering nam het kabinet-Onkelinx het initiatief om hierover werkgevers- en werknemersorganisaties apart te horen. Daarna werd op een gezamenlijke bijeenkomst nagegaan wat beide eisenbundels budgettair betekenen. De timing van de onderhandelingen bleef ook na de val van de regering ongewijzigd: minister Onkelinx ambieert om begin oktober af te ronden. Voor haar is...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.