HRM zorg: Personeelstevredenheid in een psychiatrisch ziekenhuis. Geloofwaardigheid en feedback = vertrouwen en loyaliteit

HR Square 124
Essentie Hoge scores in tevredenheid, loyaliteit en vertrouwen bij medewerkers zijn gelinkt aan: - Informeren en communiceren in alle openheid, ook over veranderingen in de organisatie. - Voldoende ondersteuning geven om met onzekerheden om te gaan. - Geloofwaardig overkomen en waardering tonen over behaalde resultaten. - Intensief overleg en feedback inbouwen met direct contact tussen werkvloer en directie. PZ Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem staat met 210 medewerkers in voor ongeveer 230 patiënten, residentieel met 184 bedden of in dagbehandeling. Al jarenlang neemt de instelling deel aan een benchmark met dertien andere psychiatrische ziekenhuizen. Bing Research zorgt voor het instrumentarium en de verwerking, waardoor de cijferresultaten perfect vergelijkbaar zijn. Sint-Camillus haalt telkens de hoogste scores in tevredenheid, loyaliteit en welzijn (‘de organisatie zorgt voor ons’). Voor engagement en motivatie van medewerkers situeert de instelling zich veeleer in de middenmoot van de benchmark. Een intrigerend contrast... Engagement Directeur Marc Vermeire somt verschillende hypotheses...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.