HRM zorg: Zorgzaam personeelsbeleid in een psychiatrisch ziekenhuis. Mentorship als hefboom

HR Square 116
Essentie Mentorship: - Moet passen in de strategie en de cultuur van de organisatie. - Heeft voordelen voor de organisatie, de nieuwe en de oudere medewerker. - Start met het creëren van een voldoende ruim draagvlak. - Vergt een concreet stappenplan met haalbare doelstellingen en nagestreefde resultaten. - Waarbij de selectie, opleiding en ondersteuning van mentoren cruciaal is om hun rol optimaal te vervullen. - Is een duurzaam en diepgaand proces waaraan alle belanghebbenden dienen te participeren. Het idee dat een mentorrol belangrijk is om oudere personeelsleden te motiveren, kennis en ervaring binnenshuis te houden en nieuwe medewerkers vlotter te integreren, is niet nieuw. Hoe een mentorenproject binnen een zorgorganisatie zoals het P.C. Dr. Guislain praktisch en procesmatig aangepakt werd, is wel vernieuwend. Elke organisatiecontext is uniek en verschillend, zelfs binnen de zorgsector. Toch kunnen leerpunten en gebruikte instrumenten dan nog een nuttige bron van inspiratie zijn. Paul Segers, directeur...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.