Human – Perspectief

HR Square 189
“De werknemer 2.0 is gemotiveerd, want hij werkt van thuis uit, wanneer hij wil”Peggy De Prins Kan zonder meer worden bevestigd. Behoeft nuance. Kan niet worden bevestigd.In deze nieuwe reeks bekijken we straffe HR-uitspraken die we – vanuit academischonderzoek en reflectie – ofwel resoluut zullen onderuithalen, ofwel met nuance zullen‘verzachten’, ofwel enthousiast zullen bevestigen. Op die manier willen we niet enkelbijdragen aan een verdere valorisatie van wetenschappelijk onderzoek op het vlak vanHRM, maar ook kritische kanttekeningen plaatsen bij de hype rond ‘evidence-based’HRM.Straffe HR-uitspraken, we pakken er allemaal al eens graag mee uit. Waar deze uitsprakenvroeger vooral werden geschraagd door intuïtie en ervaring, worden deze nu vaak geponeerdomdat men een bepaald wetenschappelijk artikel heeft gelezen of een inspirerende keynotevolgde. Onderzoeksresultaten worden gemakkelijk gefragmenteerd of los van hun context tepas en te onpas gebruikt om te scoren voor eigen doel. Dit versterkt het ‘post-truth’-gevoel inhet vakgebied: iedereen heeft gelijk en vindt wel...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.