In de rechtbank. Sluiting van een afdeling: hoe wordt stopzetting van de activiteiten geïnterpreteerd?

HR Square 204 (mei-juni 2021)
Deze ‘economische en technische redenen’ zijn noch gedefinieerd, noch opgesomd in de wet. Het paritair comité moet een beslissing nemen over de aard van de economische en technische reden. Bij gebrek aan een beslissing van het paritair orgaan mag de werkgever de (kandidaat) personeelsafgevaardigde enkel wegens economische en technische redenen ontslaan ingeval van sluiting van de gehele onderneming, of sluiting van een afdeling van de technische bedrijfseenheid, of ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. Het Arbeidshof moest zich in een specifiek geval uitspreken over de vraag of er al dan niet sprake was van een sluiting van een afdeling (in de zin van de wet van 19 maart 1991). Op de ondernemingsraad werd de intentie aangekondigd om een bepaalde afdeling te sluiten. Dit voornemen werd uitvoerig besproken in de ondernemingsraad. Na de informatie- en consultatieprocedure, besliste de directie tot sluiting van de afdeling.Per aangetekende brief werd aan de voorzitter van het...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.