In de rechtbank. Sluiting van een afdeling: hoe wordt stopzetting van de activiteiten geïnterpreteerd?

HR Square 204 (mei-juni 2021)
Deze ‘economische en technische redenen’ zijn noch gedefinieerd, noch opgesomd in de wet. Het paritair comité moet een beslissing nemen over de aard van de economische en technische reden. Bij gebrek aan een beslissing van het paritair orgaan mag de werkgever de (kandidaat) personeelsafgevaardigde enkel wegens economische en technische redenen ontslaan ingeval van sluiting van de gehele onderneming, of sluiting van een afdeling van de technische bedrijfseenheid, of ontslag van een welbepaalde personeelsgroep. Het Arbeidshof moest zich in een specifiek geval uitspreken over de vraag of er al dan niet sprake was van een sluiting van een afdeling (in de zin van de wet van 19 maart 1991). Op de ondernemingsraad werd de intentie aangekondigd om een bepaalde afdeling te sluiten. Dit voornemen werd uitvoerig besproken in de ondernemingsraad. Na de informatie- en consultatieprocedure, besliste de directie tot sluiting van de afdeling.Per aangetekende brief werd aan de voorzitter van het...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.