In de Rechtbank. To time or not to time

HR Square 202
In een arrest van 14 mei 2019 oordeelde het Hof van Justitie dat ingevolge de Arbeidstijdenrichtlijn en het Handvest de lidstaten aan werkgevers de verplichting moeten opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Veel auteurs waren het er (ongenuanceerd) over eens: de prikklok was terug. Het was dan ook afwachten hoe onze rechtspraak (en onze wetgever) met dit toch wel baanbrekend arrest zou omgaan, gezien er in België geen algemene verplichting bestaat om de arbeidstijd van elke werknemer te registreren. Arbeidshof van Brussel (22 mei 2020) versus Arbeidsrechtbank van Brussel (17 september 2020) Het Arbeidshof van Brussel mocht – in een geschil over de betaling van loon voor 34 overuren – als eerste een uitspraak doen over deze problematiek. Tijdens de procedure nodigde het Arbeidshof zowel de werkneemster als de werkgever uit om standpunt in te nemen...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.