Internationaal werk

HR Square 190
Europees Hof van Justitie spreekt zich uit over derdelanders en uitzendarbeidEind 2018 sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over de geldigheid van eennationale maatregel die een arbeidsvergunningsplicht oplegt aan EER-dienstverlenersdie derdelanders in het kader van uitzendarbeid ter beschikking stellen aan eengebruiker.De Italiaanse onderneming Danieli werd in opdracht van een Oostenrijkse onderneming belastmet de bouw van een draadwalserij in Oostenrijk. Voor de uitvoering van deze opdracht deedDanieli onder meer een beroep op Russische en Wit-Russische uitzendkrachten van eenandere Italiaanse vennootschap behorend tot hetzelfde concern. De bevoegde lokaleOostenrijkse instantie weigerde de aanvraag voor de toelating tot arbeid (in de zin van eenvrijstelling op basis van intracommunautaire dienstverlening). In het kader van dedaaropvolgende juridische procedure werd een prejudiciële vraag gesteld aan het EuropeesHof van Justitie.Het Hof van Justitie bouwt verder op zijn bestaande rechtspraak inzake intracommunautairedienstverlening. Een kort overzicht van het ‘acquis communautaire’ is dus aan de orde.Intracommunautaire dienstverlening versus toelating...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.