Internationaal werk. Aangekondigde fiscale controle op gedetacheerde werknemers

HR Square 183
Naar goede gewoonte kondigt de Belgische fiscale administratie jaarlijks de specifieke aandachtspunten van toekomstige controles aan. In het voorjaar kondigde de FOD Financiën aan dat ondernemingen nu een verhoogd risico op een controle lopen als ze de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet hebben ingehouden op de bezoldigingen die ze hebben betaald aan buitenlandse werknemers die naar België gedetacheerd worden voor een periode langer dan 183 dagen per jaar. Tevens werd gecommuniceerd dat ook de fiscale situatie van (onder meer) naar België gedetacheerde werknemers onderzocht zou worden, dit op verzoek van het kabinet van de minister van Financiën. Deze specifieke controle valt te situeren in een ruimere controle van gedetacheerde werknemers (bijvoorbeeld sociale zekerheid A1-formulier, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden en dergelijke meer). Voor het fiscale luik van deze controle zouden potentiële belastingplichtigen opgespoord worden aan de hand van de Limosa-applicatie van de RSZ. Hierbij zou men zich focussen op naar België gedetacheerde werknemers die langer...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.