Internationaal Werk. Einde overgangsperiode Verordening (EG) 883/2004: mogelijke wijziging toepasselijke sociale zekerheid vanaf 1 mei 2020

HR Square 198
Op 1 mei 2010 is de Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in werking getreden ten aanzien van de EU-lidstaten. Wel werd een overgangsmaatregel voorzien voor een periode van tien jaar. Deze liep ten aanzien van de EU-lidstaten af op 30 april 2020. Vanaf 1 mei 2020 is de ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 ook van toepassing op zij die volgens de overgangsmaatregel nog verder onder de ‘oude’ Verordening (EEG) 1408/71 vielen. Dit kan een belangrijke impact hebben op de toepasselijke sociale zekerheid bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten. 1 Wijzigingen onder Verordening 883/2004 De ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 heeft een aantal belangrijke wijzigingen ingevoerd bij gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten. Gelijktijdige tewerkstelling als werknemer in meerdere lidstaten Onder de ‘oude’ Verordening (EEG) 1408/71 moest de werknemer slechts een ‘deel’ van zijn of haar werkzaamheden in de woonstaat verrichten om onder sociale zekerheid van de woonstaat te...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.