INTERNATIONAAL WERK. Nieuwe EU-regeling voor oplossen internationale dubbele belastingheffing

HR Square 192
Vennootschappen en natuurlijke personen die over de landsgrenzen heen inkomsten verwerven, worden geconfronteerd met een kluwen aan (inter)nationale wetgeving, onder meer op arbeidsrechtelijk, sociaal zekerheidsrechtelijk en fiscaal vlak. Naar alle waarschijnlijkheid één van de belangrijkste instrumenten op internationaal fiscaal vlak, zijn de bilaterale verdragen tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (‘dubbelbelastingverdragen’). Dergelijke verdragen die worden gesloten tussen twee staten, voorzien in de aanwijzing van de heffingsbevoegde staat op een bepaald soort inkomen en de manier waarop aan een dubbele belastingheffing (belastingheffing in meer staten op hetzelfde inkomen) wordt verholpen. Deze cruciale instrumenten worden doorgaans gebaseerd op het OESO-modelverdrag, waardoor er tot op zekere hoogte een internationale uniformiteit is ontstaan.De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) werkt regelmatig het modelverdrag bij en voorziet in (de aanpassing van) bijhorende commentaren over hoe het modelverdrag geïnterpreteerd...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.