Internationaal Werk. Telewerk in of een zakenreis naar een derde land: doorgifte van persoonsgegevens?

HR Square 206 (september-oktober 2021)
Een doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), de zogenaamde ‘derde landen’, is enkel toegestaan in de gevallen voorzien in Hoofstuk V van de AVG. Het gaat daarbij zowel over een ‘actieve’ doorgifte, als over een ‘passieve’ waarbij de gegevens vanuit een derde land toegankelijk zijn. Concreet is een dergelijke doorgifte enkel toegestaan als een van de volgende transfermechanismes voorhanden is: (a) indien er voor het derde land een adequaatheidsbesluit genomen werd door de Europese Commissie, waarbij deze bevestigt dat dit land een passend niveau van gegevensbescherming biedt (gelijkwaardig aan dit van de EU); (b) indien passende waarborgen, zoals bijvoorbeeld ‘standard contractual clauses’, ‘binding corporate rules’ of gedragscodes en certificering werden geïmplementeerd; (c) in geval van specifieke occasionele uitzonderingen van toepassing op de situatie. De verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die gegevens doorstuurt moet, overeenkomstig de aanbevelingen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, in samenwerking met de ontvanger...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.